Kymenlaakson potilas- ja vammaisjärjestöt

23.4.2024

Kymenlaakson potilas- ja vammaisjärjestöjen verkosto kokoaa alueen toimijat kuukausittain yhteen. Verkoston kuuluvat yhdistykset ja järjestö esittäytyvät Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen Facebook-sivuilla. Esittely on nähtävissä myös nostoina kykasote.fi verkkosivujen etusivulla. 

Yhdistysten näkyvyys ja tunnettuus lisää tietoisuutta yhdistysten monipuolisesta tuesta, neuvonnasta ja virkistyksestä alueen ihmisille.