Kumppanuudet

Lähellä.fi

Lähellä.fi -palvelu on kansallinen palvelu, josta löytyvät tiedot järjestöjen ja yhdistysten tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Tieto siirtyy Lähellä.fi-palvelusta myös Suomi.fi Palvelutietovarantoon (PTV) ja hyvinvointialueiden palvelutarjottimille.

On tärkeää syöttää oman yhdistyksen tiedot Lähellä.fi palveluun, jotta tietoja voidaan hyödyntää palveluneuvonnassa ja -ohjauksessa. 

Ohjeet sivuille rekisteröintiin ja toimintailmoitusten syöttämiseen löytyvät Lähellä.fi käyttöohjeista. Järjestöjen ja yhdistysten tunnettuus paranee lisääntyneen näkyvyyden ansiosta.

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa aluetoimijana toimii Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry. Tiedustelut helena.haaja@kykasote.fi

Alueen Kumppanuustalot (Kymenlaaksossa Haminassa Hilma, Kotkassa Viikari ja Kouvolassa Porukkatalo sekä Etelä-Karjalassa Kuutinkulma) auttavat yhdistyksiä rekisteröitymään ja lisäämään toimintailmoituksia Lähellä.fi palveluun.


Lähellä.fi infot

Lähellä.fi infot toteutetaan Teams-etätilaisuutena. Ilmoittautuminen ja aikataulu


Lähellä.fi leijukkeella näkyvyyttä järjestötoiminnalle

Leijuketoiminnalla voi helposti ja maksutta tehdä hakukoneen tiedonsuodatuksen ja tilata nousevat ilmoitukset leijukkeena. Hakusuodattimen avulla voi rajata tietoja esimerkiksi omaan järjestöön tai maakunnan ilmoituksiin. Lähellä.fi toimii ilmaisena tapahtumakalenterina.

Leijukkeen tilaus onnistuu Lähellä.fi -etusivun kautta ja upotuskoodin saa suoraan sähköpostiin. Leijukkeen voi lisätä maksutta kunnan, hyvinvointialueen tai järjestön kotisivuille.

Lähellä.fi infon esitys leijukkeesta


Lähellä.fi kautta tiedot siirtyvät myös Palvelutietovarantoon

Digi- ja väestötietovirasto ja Lähellä.fi-verkosto ovat solmineet yhteistyön, jonka avulla Lähellä.fi-verkkopalveluun syötetyt tiedot siirtyvät rajapinnan kautta suoraan Palvelutietovarantoon. Sieltä toimijat, esimerkiksi kunnat ja hyvinvointialueet, voivat hakea tietoja rajapinnan kautta omiin palveluihinsa. Rajapinta on yhdensuuntainen, eli tiedot eivät kulje PTV:stä Lähellä.fi-palveluun

Palvelutietovaranto on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat. 

Kansallinen maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta

Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, ja neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt. Neuvottelukunnassa on kustakin maakunnasta yksi edustaja. Neuvottelukunta on ensimmäinen kaikki maakunnat kattava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyörakenne, ja se on perustettu sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöelimen, Sotunetin aloitteesta.


Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan edustajat


Etelä-Karjala 
Etelä-Karjalan Yhdistykset ry, projektipäällikkö Henna Raikaslehto
varalla Etelä-Karjalan Muisti ry, toiminnanjohtaja Maija Lasanen

Kymenlaakso
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, pj. Arja Kumpu
varalla Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, varapuheenjohtaja Christa Carpelan 

Lisätietoja neuvottelukunnasta: www.verkostojarjestot.fi/neuvottelukunta

Yhdeksän ihmisten kädet kosketuksissa toisiinsa, kuin yhdessä tekemisen osoituksena.