TERVETULOA TUTUSTUMAAN TOIMINTAAMME!

Hyvinvointia kansalaistoiminnalla

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry on perustettu v. 1938 ja sen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen.

Yhdistys toimii

  • tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi 
  • kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi
  • toimeentuloturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi
  • syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi
  • sote-järjestöjen toimintaedellytysten tukemiseksi