Hyvinvointia kansalaistoiminnalla!

Etsitkö mahdollisuutta vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon ja olla ajan tasalla alamme muutoksista? Tahdotko arkeesi asiantuntijaverkoston, jossa keskustella ja verkostoitua alasi ammattilaisten kanssa?

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry on vuonna 1938 perustettu vahva sosiaali- ja terveysalan vaikuttaja sekä laajan ammatillisen verkoston tarjoava asiantuntijayhdistys. Alueellisena kattojärjestönä olemme aktiivisesti vaikuttamassa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tulevaisuuteen. Tarkoituksenamme on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistykseemme voi liittyä sekä yhteisö- että yksilöjäsenenä.

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n jäsenenä saat

· Laajan ammatillisen asiantuntijaverkoston

Tarjoamme ainutlaatuisen tilaisuuden laajentaa ammatillista vertaisverkostoa ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Järjestämme tapaamisia ja muita tilaisuuksia, joissa yhdistyksemme jäsenet voivat tavata oman alansa ammattilaisia, jakaa tietoa, oppia uutta ja rakentaa yhteistyötä. Vahvan verkostomme ansiosta voimme vaikuttaa yhdessä toimintaympäristöömme.

· Mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja järjestöjen toimintaedellytyksiin

Luomme jäsenillemme mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon sekä kehitykseen alueellamme. Tämä antaa jokaiselle tilaisuuden vaikuttaa omalta osaltaan sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiseen sekä järjestöjen toimintaedellytysten edistämiseen. Teemme yhdistyksenä aktiivista yhteistyötä alueemme kuntien sekä hyvinvointialueiden kanssa ja otamme kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

· Ajankohtaista tietoa ja asiantuntijuutta

Tiedotamme jäseniämme aktiivisesti alamme muutoksista. Pidämme huolen siitä, että jäsenillämme on tieto toimintaympäristömme ajankohtaisista asioista. Yhdistyksemme jäsenenä et jää paitsi uusimmasta asiantuntijatiedosta ja paikallisesta toiminnasta.

Liittymällä jäseneksemme varmistat ajankohtaisen tiedon saatavuuden ja mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon vahvassa asiantuntijaverkostossa!

Yhdistyksemme toimii

  • tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi
  • kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi
  • toimeentuloturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi
  • syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi
  • sote-järjestöjen toimintaedellytysten tukemiseksi.


Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

Yhdistyksen säännöt

Yhdistystoiminnan esitys

Yhdistyksen tietosuojaseloste