Hyvinvointia kansalaistoiminnalla!

" Haluamme olla mukana järjestöjen toiminnan kehittämisessä ja vahvistamassa järjestöjen roolia monitoimijaisessa yhteistyössä. Tahdomme, että järjestöt ovat tiiviisti mukana sote-keskuksissa ja asiakkaiden palvelupoluissa. Alueellisena kattojärjestönä olemme mukana vaikuttamassa järjestöjen tulevaisuuteen."

Syksyllä 2022 kutsumme mukaan toimintaamme uusia yhteisö- ja henkilöjäseniä. Järjestössä pääset yhdessä toisten kanssa vaikuttamaan alueelliseen järjestöyhteistyöhön ja hyödyntämään omia vahvuuksiasi.  Pitkät perinteet omaavalla järjestöllä on paljon potentiaalia vaikuttaa järjestöjen asemaan.

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry on perustettu v. 1938 ja sen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen.

Yhdistys toimii

  • tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi 
  • kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi
  • toimeentuloturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi
  • syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi
  • sote-järjestöjen toimintaedellytysten tukemiseksi

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

Yhdistyksen tietosuojaseloste