Uutiset

Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestöavustukset

Kymenlaakson hyvinvointialue myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia talousarvioon varatuista määrärahoista sellaiseen hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, joka kytkeytyy…

Kymenlaakson Järjestöfoorumin ennakkotieto

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta mahdollistaa kaksi kertaa vuodessa Järjestöfoorumin. Syksyn 2024 Järjestöfoorumi kokoontuu 1.10.2024 klo 14-17, Kotkassa Merikeskus Vellamossa. Syksyn…

Vapaaehtoistoiminnan kyselyn raportti

Kymenlaakson vapaaehtoistoiminnan kysely toteutettiin keväällä 2024 vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työryhmille/verkostoille. Kyselyn tuloksista on koottu raportti. Raportissa kuvataan tulosten…

Lähellä.fi-info

Ma 3.6.2024 klo 13.00-14.30 Teams-etäyhteys. Tule kuulemaan kuinka rekisteröidyt Lähellä.fi-palveluun ja ilmoitat yhdistyksen tapahtumat palvelussa. Yhdistykset ja järjestöt voivat maksutta saada…

Kymenlaakson potilas- ja vammaisjärjestöt

Kymenlaakson potilas- ja vammaisjärjestöjen verkosto kokoaa alueen toimijat kuukausittain yhteen. Verkoston kuuluvat yhdistykset ja järjestö esittäytyvät Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva…

Visuaalisen viestinnän perusteet

24.4.2024 klo 16.30-18.30 Teams-etäyhteydellä toteutettava maksuton koulutus. Canva.com ohjelman esittelyn ja käytöön opastuksen avulla on mahdollista tehostaa kuvallisin ilmoituksin yhdistyksen ja…

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön hyvät käytännöt

Järjestöjen sote-muutostuki toteuttaa etätilaisuudet, joissa tuodaan esille alueiden hyviä käytäntöjä. 6.5.2024 Klo 14.00-14.45 Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestöyhteistyöasiakirjasta kertoo…

Lähellä.fi info-tilaisuus

Lähellä.fi infotilaisuus 14.5.2024 klo 17.00-18.30 Teams-etäyhteydellä. Neuvontaa ja vinkkejä kuinka Lähellä.fi-palvelun kautta saa yhdistystoiminnalle lisää näkyvyyttä.

Etelä-Karjalassa tiedotetaan järjestöille näkyvyyden lisäämisestä

Etelä-Karjalassa toteutetaan järjestöille keskustelutilaisuudet, jossa esitellään Lähellä.fi, Tarmoa ja Omaperhe palvelut ja autetaan palveluiden käyttöönotossa. Maksuttoman palvelun avulla voi…

Viestinnän maksuttomat koulutukset

Torstai 21.3.2024 klo 16.30-18.30 Tekstisisällöt ja hyvä toimintailmoitus Keskiviikko 24.4.2024 klo 16.30-18.30 Visuaalisen viestinnän perusteet - Canva Keskiviikko 18.9.2024 klo 16.30-18.30…

Kevään Lähellä.fi -infot

Infoissa kerrotaan ajankohtaista tietoa Lähellä.fi-palvelusta. Lähellä.fi on yhdistyksille ja järjestöille helppo ja maksuton tapa viestiä toiminnasta ja tapahtumista. Maanantaina 8.4.2024 klo…

Lähellä.fi alkuvuoden kampanja

Uusi vuosi, uusi minä – hyvinvointia ja iloa elämään. Kampanja tarjoaa tietoa järjestöjen hyvinvointia lisäävästä toiminnasta, vertaistuesta, kohtaamispaikoista sekä erilaisista harrastuksista.…