Liity jäseneksi

Henkilöjäseneksi voi liittyä yhdistyksen toimialueella toimiva yhdistyksen hallituksen hyväksymä sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen, diakoniatyön sekä yleisten ja yksityisten sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköiden tai alan järjestöjen piirissä työskentelevä

  • luottamushenkilö ja viran- tai toimenhaltija
  • alan oppilaitoksen opiskelija, opettaja tai muu viran- tai toimenhaltija
  • muu sosiaali- tai terveysturvan alalla toimiva henkilö

Yhteisöjäseneksi voi liittyä yhdistyksen toimialueelta

  • rekisteröity sosiaali- tai terveysturvan aatteellinen tai ammatillinen yhdistys
  • julkishallinnon oikeustoimikelpoinen yhteisö
  • yhdistyksen toimialalla toimiva muu oikeuskelpoinen organisaatio

Tule mukaan yhdistystoimintaan!

Vuoden 2024 jäsenhinnat

  • Henkilöjäsen 20 €
  • Yhteisöjäsen 50 €

Maksu suoritetaan tilille: IBAN: FI7280001701507023, viesti-kenttään Nimi / jäsenmaksu 2024

Täytä alla olevaan yhteystietolomakkeeseen seuraavat tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, osoite ja ammattisi sekä taustaorganisaatio. Kirjoita viestikenttään minkä vuoden jäsenmaksusta on kyse.

Liity jäseneksi