Työllisyysjärjestöt Kymenlaaksossa

Verkoston yhteyshenkilö: Riina Pasi, riina.pasi@kouvolankipinä.fi, 044 202 0232

Kenelle Työllisyysjärjestöt ovat?

 • Työttömät
 • Vaikeassa työasemassa olevat
 • Erityistukea tarvitsevat
 • Osatyökykyiset
 • Kuntoutujat
 • Alan vaihtajat
 • Nuoret

Toiminnan sisältö

Mitä toimintaa

 • Työllistäminen
  • palkkatuki
  • työkokeilu
  • kuntouttava työtoiminta (yksilö ja ryhmä)
  • avotyötoiminta
 • Ohjaus työtehtävissä ja työelämätaidoissa
 • Työkyvyn ja -taitojen arviointia
 • Ohjausta ja neuvontaa elämänhallinnassa ja arjessa pärjäämisessä
 • Ohjausta ja neuvontaa työnhaussa tai koulutus vaihtoehtojen kartoittamisessa

Arviointi ja laatu

 • Typo-hankkeen raportointi ja seuranta neljännesvuosittain TE-toimistolle
 • Asiakaspalautteen kerääminen asiakkailta
 • Kuntouttavan työtoiminnan raportointi Kymsotelle
 • Hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan vastuuhenkilöiltä edellytetään vähintään amk-tason koulutustaustaa sekä toimintaympäristön tuntemusta
 • Työntekijöiden osaamista kehitetään sekä saadun palautteen että itsearvioinnin myötä

Resurssit

 • Työllisyyspoliittisten avustusten mahdollistamat resurssit
 • Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksen mahdollistamat resurssit
 • Järjestöjen muun (hankkeet ja avustukset) rahoituksen mahdollistamat resurssit

Toiminta ja hyödyt

Toiminnan kuvaus

 • Palvelun tilaaja (TE-palvelut, Kymsote jne.) ottaa yhteyttä tai asiakas itse
 • Sovitaan yksilölliset tavoitteet, sisältö ja kesto
 • Kartoitetaan työelämätaidot ja -valmiudet
 • Työtehtävien tekeminen järjestön eri toimintayksiköissä työllistetyn osaamisen, kiinnostuksen ja taitotason mukaisissa tehtävissä
 • Yksilö- ja ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa eri tehtävissä omissa toimintayksiköissä
 • Erilaisiin työkohteisiin, oppilaitoksiin jne. tutustuminen
 • Edelleen sijoittaminen toisen työnantajan palvelukseen

Toiminnan hyödyt

 • Mahdollisuus palata työelämään
 • Uuden oppiminen
 • Opiskelu tai työpaikan löytyminen
 • Elämänhallinnan paraneminen
 • Osallisuuden kokemusten vahvistaminen
 • Arkirytmin löytyminen
 • Työelämätaitojen ja tietämyksen kehittyminen