Toiminta

Järjestöjen tuki 

Kymenlaakson jatkotyöstä tiedotetaan tammikuussa 2021


Valtakunnallinen sote-muutostuki hankekokonaisuus

Hankekokonaisuus on Soste ry:n ja maakuntien verkostojärjestöjen yhteishanke, joka käynnistyy alkuvuodesta 2021. Maakuntien verkostojärjestöjä koordinoi Pohjois-Karjalan sosiaaliturva ry. Hankekokonaisuus jakautuu useamman maakunnan yhteistoiminta-alueisiin, joilla on omat alueelliset vastuutahot. Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry toimii alueellisena vastuutahona Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat.
Lisätietoja: www.verkostojarjestot.fi/ sekä www.soste.fi/tag/sote-muutostuki/ 

Hae aluekoordinaattoriksi

Haemme aluekoordinaattoria alueellemme. Lisätietoja www.verkostojarjestot.fi/