Järjestöjen sote-muutostuki

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry toimii Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä koordinoivana tahona ja järjestöasiantuntijan työnantajana. Järjestöasiantuntijana alueella toimii Helena Haaja, helena.haaja@kykasote.fi

Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuuttaa koordinoi ja hallinnoi vuonna 2024 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja sitä toteutetaan yhdessä alueellisten vastuutahojen kanssa, jotka ovat Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, HyTe ry, Satakunnan yhteisöt ry ja Artteli kumppanuusyhdistys ry.

Avustusta delegoidaan viidelle suuralueelle, joista jokaisella työskentelee järjestöasiantuntija (Uudellamaalla kaksi järjestöasiantuntijaa). Järjestöjen sotemuutostuki-kokonaisuudella varmistetaan, että alueelliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt saavat riittävän tuen yhteistyön rakentamisessa hyvinvointialueiden kanssa. Tavoitteena on hyvinvointialueiden järjestöyhteistyön edelleen rakentaminen ja juurruttaminen osaksi hyvinvointialueiden rakenteita

Vuosina 2021-2023 SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskenteli sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. 

Järjestöjen sote-muutostuen nettisivuilta löydät lisätietoa. Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät Innokylästä.

Järjestöjen sote-muutostuen toiminnan kärjet

  • Järjestöjen roolin tunnustaminen ja vakiintuminen
  • Järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen
  • Järjestöjen toimintaverkostojen roolin vakiintuminen osaksi palveluohjausta
  • Yhdyspintojen vakiintuminen kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen kesken
  • Järjestöjen neuvottelukuntien ja kumppanuuspöydän toiminnan vakiintuminen
  • Järjestötiedon linkittyminen osaksi sote-keskustoimintaa ja palveluohjausta

Järjestöyhteistyön videot

Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen järjestöyhteistyöstä on valmistunut videot. Videoiden avulla lisätään päättäjien, ammattilaisten ja asukkaiden tietämystä  järjestöyhteistyön rakenteista ja toiminnasta.

Etelä-Karjalan järjestöyhteistyö

Kymenlaakson järjestöyhteistyö

Päijät-Hämeen järjestöyhteistyö

Järjestöjen sote-muutostuen materiaaleja

Kysely hyvinvointialueen lakisääteisille vaikuttamiselimille 2023

Aluekierroksen yhteenveto 2023

Hyvinvointialueet järjestöjen näkökulmasta kesäkuu 2023

Kysely: Hyvinvointialueiden ja kuntien järjestöavustuskäytännöissä riittää vielä työtä 

Mikä on järjestöjen tilanne hyvinvointialueilla? 

Miten saada järjestöt mukaan sote-palveluihin? - toiminta­malli­koosteet tarjoavat ratkaisuja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöhön

Vuoden 2022 Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista (pdf)