Toiminta


Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry järjestöjen toimii sote-järjestöjä koordinoivana tahona sekä järjestösektorin yhteistyön kehittäjänä.

Järjestöasiantuntija vastaa järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa tehtävästä yhteistyöstä mm. seuraavin tavoin

Järjestöasiantuntijan (vuosina 2021 - 2022) tehtävänkuvaan kuuluu huolehtia järjestökentän kanssa tiiviissä yhteistyössä siitä, että
- järjestöyhteistyölle on maakunnan kunnissa toimintamalli (järjestöyhteistyön ohje)
- sote-järjestöjen rooli ja toimijaverkostot vakiintuvat osaksi palveluohjausta tulevaisuuden sote-keskuksessa ja kunnan peruspalveluissa
- sote-keskuksen, kuntien ja järjestöjen yhdyspinnat vahvistuvat
- maakunnallinen järjestöjen neuvottelukunnan toiminta käynnistyy yhteistyössä kuntien edustajien, Kymsoten ja järjestöjen kanssa
- järjestötieto tulee osaksi sote-keskuksen ja kuntien palveluohjausta, palveluja ja yhteistyötä Yhdistysinfo.fi:n avulla -> tieto tullaan kokoamaan Yhdistysinfo.fi -sivustolle
- Yhdistysinfo kehittyy ja jalkautuu järjestöjen käyttöönKymenlaakson järjestöasiantuntija vastaa myös maakunnallisen tilannekuvan kokoamisesta soten osalta ja näin ollen toimii myös alueellisen sote-muutostukihankkeen aluekoordinaattorin työparina.