Järjestöjen sote-muutostuki

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry toimii hankkeessa koordinoivana tahona ja järjestösektorin yhteistyön kehittäjänä. Järjestöasiantuntija vastaa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Teemme yhdessä ihmisen sotea.

Järjestöjen sote-muutostuen nettisivuilta löydät ajankohtaisia sisältö, materiaaleja ja järjestötietoa eri hyvinvointialueilta. 

Järjestöjen sote-muutostuen toiminnan kärjet

  • Järjestöjen roolin tunnustaminen ja vakiintuminen
  • Järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen
  • Järjestöjen toimintaverkostojen roolin vakiintuminen osaksi palveluohjausta
  • Yhdyspintojen vakiintuminen kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen kesken
  • Järjestöjen neuvottelukuntien ja kumppanuuspöydän toiminnan vakiintuminen
  • Järjestötiedon linkittyminen osaksi sote-keskustoimintaa ja palveluohjausta


Tutkija Janne Haikarin, SOSTE blogi

Järjestöt ehtivät yhä mukaan sote-palvelujen kehittämiseen 

Vuosi 2022 on ollut sote-uudistuksen toimeenpanon aikaa. Palveluja kehitetään muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Miltä kehittämistyö on vuoden mittaan näyttänyt järjestöjen näkökulmasta?