Järjestöjen sote-muutostuki

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry toimii hankkeessa koordinoivana tahona ja järjestösektorin yhteistyön kehittäjänä. Järjestöasiantuntija vastaa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Teemme yhdessä ihmisen sotea.

Järjestöjen sote-muutostuen nettisivuilta löydät ajankohtaisia sisältö, materiaaleja ja järjestötietoa eri hyvinvointialueilta. 

Järjestöjen sote-muutostuen toiminnan kärjet

  • Järjestöjen roolin tunnustaminen ja vakiintuminen
  • Järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen
  • Järjestöjen toimintaverkostojen roolin vakiintuminen osaksi palveluohjausta
  • Yhdyspintojen vakiintuminen kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen kesken
  • Järjestöjen neuvottelukuntien ja kumppanuuspöydän toiminnan vakiintuminen
  • Järjestötiedon linkittyminen osaksi sote-keskustoimintaa ja palveluohjausta

Järjestöyhteistyön videot

Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen järjestöyhteistyöstä on valmistunut videot. Videoiden avulla lisätään päättäjien, ammattilaisten ja asukkaiden tietämystä  järjestöyhteistyön rakenteista ja toiminnasta.

Etelä-Karjalan järjestöyhteistyö

Kymenlaakson järjestöyhteistyö

Päijät-Hämeen järjestöyhteistyö

Järjestöjen sote-muutostuen blogit ja materiaalit

Hyvinvointialueet järjestöjen näkökulmasta kesäkuu 2023
Tutkija Janne Haikari

Kysely: Hyvinvointialueiden ja kuntien järjestöavustuskäytännöissä riittää vielä työtä 
Tutkija Janne Haikari

Mikä on järjestöjen tilanne hyvinvointialueilla? 
- Raportti tiivistää järjestöavustusten ja ­-yhteistyön näkymät vuodenvaihteessa 
Tutkija Janne Haikari

Sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointi­alueille on järjestöille välietappi 
Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström
Historiallinen sote-uudistus toteutuu pian, kun sosiaali-, terveys ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueille

Miten saada järjestöt mukaan sote-palveluihin? - toiminta­malli­koosteet tarjoavat ratkaisuja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöhön

Toimintamallikoosteita on seitsemän kappaletta. Koosteet nostavat esiin jo olemassa olevia tapoja kehittää ja järjestää julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä sekä rakenteiden tasolla että käytännön palveluissa. Erilaisia toimintamalleja on niin paljon, että koosteet sisältävät vain osan mahdollisista tarjolla olevista toimintamalleista.

Sote-uudistuksen loppukirissä järjestöille tärkeitä teemoja ovat toimintaedellytykset ja yhteistyörakenteet 
Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström

Hyvinvointialueiden valmistelussa eletään parhaillaan kiireisiä aikoja, sillä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät alueiden vastuulle vuodenvaihteessa. Tuleva muutos näkyy myös järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Järjestöavustamisen malleja ja periaatteita on valmisteltu yhdessä, ja osalla alueista päätöksiä on jo tehty ja lopuilla niitä tehdään vuodenvaihteen lähestyessä.

Järjestöt hyvinvointialueilla 9/2022: Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista (pdf) 

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki on seurannut hyvinvointialueiden valmistelua järjestönäkökulmasta aluehallitusten, aluevaltuustojen ja muiden alueiden hallintoelinten pöytäkirjojen sekä hallintosäännön kautta. Täydentävää tietoa diasarjaan on koottu hyvinvointialueiden valmistelijoiden diaesityksistä ja Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntijoilta. Seurannassa ovat olleet avustukset, järjestöille tärkeät rakenteet ja hyvinvointialueiden strategiat.

Järjestöt ehtivät yhä mukaan sote-palvelujen kehittämiseen 
 Tutkija Janne Haikarin, SOSTE blogi

Vuosi 2022 on ollut sote-uudistuksen toimeenpanon aikaa. Palveluja kehitetään muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Miltä kehittämistyö on vuoden mittaan näyttänyt järjestöjen näkökulmasta?