Potilas- ja vammaisjärjestöt Kymenlaaksossa

Verkoston yhteyshenkilö: Tarja Mänttäri, tarja.manttari@sydan.fii, 050 528 2019

Kenelle Potilas- ja vammaisjärjestöt ovat?

 • Vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille
 • Sairastumisriskissä oleville

Toiminnan sisältö

Mitä toimintaa

Toimintaa ja yhdessä tekemistä hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

 • Ohjausta ja neuvontaa elämän erilaisiin tilanteisiin (yksilö- tai ryhmä).
 • Asiantuntijaneuvontaa ammattilaisille ja kohderyhmille
  • Sairauksien ehkäisy ja hoito
  • Esteettömyys ja saavutettavuus
  • Asiakkaan kohtaaminen
 • Vertais- ja vapaaehtoistoimintaa
  • Vertaistuki
  • Kokemustoimijat
  • Alkuvaiheen kriisien tuki
  • Ystävä- ja tukihenkilötoiminta
 • Koulutuksia ja tapahtumia
 • Virkistystä, retkiä ja yhdessäolotilaisuuksia
 • Vaikuttamista ja edunvalvontaa

Resurssit

 • Toimintaa toteuttavat ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä vertaisohjaajat.
 • Rahoitus julkisen sektorin avustamana ja/tai Veikkauksen tuotoilla, toimintaa voidaan järjestää myös ostopalveluina tai asiakasmaksuilla.

Toiminta ja hyödyt

Toiminnan kuvaus

 • Yhdistykset järjestävät toimintaa vapaaehtoistoimintana ja ammattilaisten toteuttamana.
 • Vapaaehtois- ja vertaistoiminta on ammatillisesti suunniteltua ja ohjattua.

Toiminnan hyödyt

 • Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
 • Lisää hyvinvointia ja terveyttä.
 • Antaa tietoa ja tukea vamman/sairauden kanssa elämiseen.
 • Lisää voimavaroja ja tukee selviytymistä arjessa

Arviointi ja laatu

 • Toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan asiakaspalautteiden, järjestöjen omien laatukriteerien sekä/ja toimintaa koskevien lakien perusteella