Mielenterveys- ja päihdejärjestöt 
Kymenlaaksossa

Verkoston yhteyshenkilö: Miia Kurttila, miia.kurttila@kakspy.com, 0407103202

Kenelle mielenterveys- ja päihdejärjestöjen toiminta on?

 • Asiakkaat (mm. päihteet, mielenterveys, rahapelaaminen, asunnottomuus, yksinäisyys, lähisuhdeväkivalta) ja muut asukkaat
 • Omaiset ja läheiset

Toiminnan sisältö

Mitä toimintaa

Ehkäisevä ja korjaava työ

 • Koulutusta, materiaaleja, asiantuntijatukea sote-ammattilaisille
 • Matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja ryhmät
 • Tietoa, tukea, ohjausta ja neuvontaa, digitaalisen asioinnin tukea, vertaistukea, mielekästä sisältöä eri elämäntilanteisiin'
 • Verkko- ja puhelinauttamisen ja -tuen palvelut

Resurssit

 • Asiantuntijaosaamista
 • Ammattitaitoista henkilökuntaa, jotka vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta.
 • Vapaaehtoisia, vertaisohjaajia ja kokemusasiantuntijoita

Toiminta ja hyödyt

Toiminnan kuvaus

 • Ei tarvita lähetettä tai diagnoosia
 • Maksuton toiminta
 • Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset palvelut
 • Sitoutuminen toimintaan oman halun/kyvyn mukaan
 • Toimintaa myös verkossa

Toiminnan hyödyt

 • Arjen taitojen lisääntyminen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentyminen
 • Ammattilaisten osaamisen vahvistuminen
 • Erityistason palvelujen tarpeen vähentyminen
 • Mielen hyvinvoinnin ja minäpystyvyyden vahvistuminen
 • Palveluiden tai hoidon piiriin ohjautuminen ja sitoutuminen
 • Päihteiden käytön ja rahapelaamisen sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentyminen

Arviointi ja laatu

 • Järjestöt arvioivat toimintojaan omien laatu- ja arviointimenettelyjensä mukaisesti. Raportoinnista ja toiminnan ohjauksesta kerätään seurantatietoja järjestökohtaisesti
 • Säännöllinen palautteen kerääminen
 • Säännöllinen seuranta, raportointi ja arviointi rahoittajille
 • Työntekijät ovat ammatillisesti päteviä ja noudattavat työssään taustaorganisaationsa arvoja ja yleisiä eettisiä periaatteita.
 • Toimintaa toteutetaan ja kehitetään tutkitun tiedon ja toimintaympäristöstä saadun tiedon pohjalta
 • Vapaaehtoiset koulutetaan tehtäviinsä