Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta

Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, ja neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt. Neuvottelukunnassa on kustakin maakunnasta yksi edustaja. Neuvottelukunta on ensimmäinen kaikki maakunnat kattava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyörakenne ja se on perustettu sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöelimen, Sotunetin aloitteesta.

Kymen-Karjalan Sosiaali- ja Terveysturva ry edustaa neuvottelukunnassa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sote-järjestöjä. 

Lisätietoja neuvottelukunnasta: www.verkostojarjestot.fi/neuvottelukunta