Maahanmuuttajajärjestöt Kymenlaaksossa

Verkoston yhteyshenkilö: Johanna Hasu, johanna.hasu@mylly.me, 0447094044

Kenelle Maahanmuuttajajärjestöt ovat?

 • Asiakkaat (Maahan muuttaneet, turvapaikanhakijat, opiskelijat ja tilapäisesti paikkakunnalla olevat ulkomaalaiset ja kantasuomalaiset)
 • Omaiset ja läheiset

Toiminnan sisältö

Mitä toimintaa

Kotoutumista edistävää matalan kynnyksen toimintaa

 • Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta: digineuvonta, neuvonta, henkilökohtainen keskustelu, ohjaus ja opastus.
 • Vapaa-ajan- ja harrastustoiminta
 • Hanketoiminta
 • Eri kulttuurien tapahtumat ja retket. Kaksisuuntainen kotoutuminen.
 • Yksilöohjaus
 • Ryhmä- ja kerhotoiminta
 • Nuoriso-ohjaus
 • Kuntouttava työtoiminta (Monikulttuurisuuskeskukset)
 • Kunniaväkivallan ennaltaehkäisy
 • Maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille, sekä toisille järjestöille: tiedostus, koulutus ja tuki kulttuuriasioissa
 • Tukea viranomaisten kanssa toimimiseen, arjen asiointiin ja tarvittaessa myös kotiin

Resurssit

 • Toimintaa toteuttavat ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä vertaisohjaajat.
 • Resurssit vaihtelevat rahoituksista riippuen: työllisyyspoliittisten avustusten ja kuntouttavan työtoiminnan sopimusten mahdollistamat resurssit.
 • Rahoitus myös julkisen sektorin avustuksin ja/tai hankerahoituksella.
 • Toimintaa voidaan järjestää myös ostopalveluina tai asiakasmaksuilla.

Toiminta ja hyödyt

Toiminnan kuvaus

Asiakas hakeutuu monikulttuurikeskukseen useimmiten yksinäisyyden tai ongelmatilanteen, suomen kielen ja digiopintojen vuoksi, sekä osallistumaan muuhun toimintaan. Monikulttuurikeskus pysyy kotipesänä, tuttuna yhteisönä, josta hän saa keskusteluapua, tukea omaan jaksamiseen ja viihtymiseen.

 • Asiakas saa apua ja neuvontaa arjen haasteisiin tai hänet ohjataan ja avustetaan tarvittaessa eteenpäin oikean palvelun piiriin
 • Tarjotaan toimintaa vapaa-aikaan
 • Kaikessa toiminnassa matala kynnys, olennaista maksuttomuus ja spontaanius (ei ajanvarausta)
 • Tarjotaan tukea ja kulttuurien tuntemusta myös ammattilaisille
 • Turvallinen tila, toiminta kaikille avointa (ei vain maahan muuttaneille!)

Toiminnan hyödyt

 • Hyvien väestösuhteiden luominen
 • Kaksisuuntaisen kotoutumisen tukeminen
 • Tuki arjen haasteisin maahanmuuton alkuvaiheessa
 • Asiakkaan voimavarojen lisääntyminen ja arjessa selviytyminen
 • Erilaisten kulttuurien ymmärtäminen ja rasismin torjunta

Arviointi ja laatu

 • Työn laatua arvioidaan asiakas-, sidosryhmä ja jäsenkyselyillä, järjestöjen omien laatukriteerien sekä/ja toimintaa koskevien lakien perusteella.
 • Työntekijät ovat päteviä ja noudattavat työssään oman organisaationsa arvoja