Kumppanuustalot Kymenlaaksossa

Verkoston yhteyshenkilö: Minna Mänttäri, minna.manttari@kumppanuustalohilma.fi, 0407517955

Kumppanuustalot ovat yhdistysten koti, ja tarjoavat kaikille kuntalaisille avointa matalan kynnyksen toimintaa.

Kenelle kumppanuustalot ovat?

  • Yhdistystoimijoille
  • Vapaaehtoisille
  • Kuntalaisille

Toiminnan sisältö

Kumppanuustalot toimivat järjestöjen asiakasohjaajina

  • Tietoa alueen toimijoista
  • Talon sisällä järjestettävän matalan kynnyksen toiminnan tietämys
  • Tietoa ja osaamista neuvoa järjestyskentän toimintaa ja toiminnasta

Arviointi ja laatu

Toimintaa määrittää asiakaslähtöisyys sekä rahoittajan ohjeistus. Kaikkea toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan asiakaspalautteiden, järjestöjen omien laatukriteerien sekä toimintaa koskevien lakien perusteella.

Resurssit

Toimintaa toteuttavat ammattilaiset, vapaaehtoiset, vertaisohjaajat sekä eri tavoin työllistetyt henkilöt. Rahoitus Veikkauksen tuotoilla ja julkisen sektorin avustamana, toimintaa voidaan järjestää myös ostopalveluina tai asiakasmaksuilla. Monipuoliset tilat järjestö- ja vapaaehtoistoiminnalle.

Toiminta ja hyödyt

Kumppanuustalojen toiminnanjohtajat toimivat alueillaan järjestöjen palveluohjaajina ja heillä on laaja tuntemus alueen toimijoista. Kumppanuustalot toimivat tehokkaina tiedon välittäjinä alueellaan toimiville yhdistyksille.

Kumppanuustalot ovat maakunnallisesti järjestöjä yhdistäviä toimijoita. Kumppanuustalot vahvistavat järjestöjen osallisuutta sekä antavat tukea myös pienille yhdistyksille ja niiden toimijoille.

Kumppanuustalot ovat järjestöverkostojen keskittymä.

Mikäli etsimääsi tietoa ei löydy alakohtaisten verkostojen tiedoista, voit aina kysyä kuntakohtaista tietoa alueella toimivan kumppanuustalon toiminnanjohtajalta.

Toiminnanjohtajat:

Hamina, Kumppanuustalo Hilma, Minna Mänttäri, p. 040 7517955

Kotka, Kumppanuustalo Viikari, Hanna Pikka, p. 040 525 9803

Kouvola, Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry/Porukkatalo, Katja Valkeinen, p. 040 744 9439

Miehikkälä, Palveluyhdistys Rateva ry, Liisa Pöntynen, p. 040 7674670

Toimintaa järjestetään tarpeen kukaan eri kohderyhmille lyhyt- tai pitkäkestoisesti.