Liity jäseneksi

Henkilöjäseneksi voi liittyä yhdistyksen toimialueella toimiva yhdistyksen hallituksen hyväksymä sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen, diakoniatyön sekä yleisten ja yksityisten sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköiden tai alan järjestöjen piirissä työskentelevä

  • luottamushenkilö ja viran- tai toimenhaltija
  • alan oppilaitoksen opiskelija, opettaja tai muu viran- tai toimenhaltija
  • muu sosiaali- tai terveysturvan alalla toimiva henkilö

Yhteisöjäseneksi voi liittyä yhdistyksen toimialueelta

  • rekisteröity sosiaali- tai terveysturvan aatteellinen tai ammatillinen yhdistys
  • julkishallinnon oikeustoimikelpoinen yhteisö
  • yhdistyksen toimialalla toimiva muu oikeuskelpoinen organisaatio

Vuoden 2023 jäsenhinnat: Henkilöjäsen, 20€ / Yhteisöjäsen 50€

Maksu suoritetaan tilille: IBAN: FI7280001701507023, viesti-kenttään Nimi / jäsenmaksu 2023

Täytä alla olevaan Yhteystietolomakkeeseen seuraavat tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, osoite ja ammattisi sekä taustaorganisaatio. Kirjoita viestikenttään minkä vuoden jäsenmaksusta on kyse.