Kymenlaakson

järjestöjen neuvottelukunta

Neuvottelukunta tekee näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan järjestötoimintaa ja vahvistaa järjestöjen roolia hyvinvointialueen ja kuntien kehittämistyössä ja rakenteissa, edistää järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteet

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan toiminnan keskeisenä tavoitteena on edistää hyvinvointia, kehittää ja vahvistaa alueensa järjestöjen toimijuutta ja merkitystä kansalaisjärjestöinä yhteistyössä järjestöjen, kuntien, maakuntaliiton, hyvinvointialueen ja eri verkostotoimijoiden kesken.

Neuvottelukunta toimii alueensa järjestöjen virallisena edustajana järjestöverkostojen kautta. Neuvottelukunnan tavoitteena on turvata alueen järjestöjen toimintaedellytykset sekä tukea kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Neuvottelukunta edistää alueensa järjestöjen keskinäistä yhteistyötä järjestöverkostoissa sekä yhteistyötä eri verkostotoimijoiden kesken.

Neuvottelukunta seuraa ja pyrkii vaikuttamaan edustamiensa järjestöjen edustajana työllisyydenpalvelujen rakennemuutokseen (vuoden 2024 alusta) siten, että järjestöjen rooli työllistäjänä vahvistuu entisestään ja muutokselle asetetut tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

Neuvottelukunta toimii vahvana viestijänä järjestöverkostolle ja muille yhteistyökumppaneilla ja verkostoille.

Neuvottelukunnan tehtävät

  1. Toimii alueensa järjestöjen virallisena äänenä sekä edistää ja vahvistaa järjestöjen toiminta-edellytyksiä ja keskinäistä yhteistyötä järjestöverkoston kautta
  2. Edistää kansalaisten, järjestöjen ja yhdistysten osallisuus- ja osallistumismahdollisuuksia maakunnassa
  3. Tukee järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja -ohjelmatyöhön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
  4. Neuvottelukunta voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja suosituksia järjestö-yhteistyön kehittämiseksi
  5. Edistää ja tukee järjestöjen ja julkisen sektorin eri toimijoiden sekä eri verkostojen keskinäistä yhteistyötä
  6. Vastaa viestinnästä ja tiedottamisesta järjestöverkostoille ja muille toimijoille
  7. Muut mahdolliset tehtävät

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 2023

Puheenjohtaja                              Katja Valkeinen
Sihteeri                                         Suvi Saarinen

Järjestöverkostot
Ikääntyneiden järjestöverkosto Tarja Levonen
Kulttuurijärjestöt                          Piia Kleimola
Kumppanuustalojen verkosto    Minna Mänttäri
Kymenlaakson Kylät                   Elina Seppänen
Lapsiperhejärjestöt                     Henna Hovi
Liikuntajärjestöt                           Tommi Lehtinen
Maahanmuuttajajärjestöt            Johanna Hasu
Potilas- ja vammaisjärjestöt        Tarja Mänttäri
Päihde- ja mielenterveysjärjestöt Heli Vaija
Työllisyysjärjestöt                        Riina Pasi
Valmius- ja varautuminen            Eila Siira

Kunnat
Haminan kaupunki                       Pia Nordman ja Mia Iivonen
Kouvolan kaupunki                      Sanna-Riitta Junnonen
Kotkan kaupunki                          Hanna Pikka
Miehikkälän kunta                        Auli Hyttinen
Pyhtään kunta                              Tytti Eriksson
Virolahden kunta                          Sari Rasi

Kymenlaakson maakuntaliitto   Harri Turkulainen
Kymenlaakson hyvinvointialue  Sanna Koste

Paikalla olo ja puheoikeus: Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva Arja Kumpu ja Helena Haaja

Asiakirjat

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 10.5.2023, Kumppanuustalo Hilma.
Tiivistelmä kokouksesta
Pöytäkirja
Järjestöjen sote-muutostuki ajankohtaiset
Yhteistyöehdotus HYTE-lautakunnalle

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 8.2.2023, Taideruukki.
Pöytäkirja, Sote-muutostuen ajankohtaiset, nimeämispyyntö ja Järjestöjen eduskuntavaalipanelin mainos
Materiaalit 

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 23.11.2022, Kumppanuustalo Viikari

Pöytäkirjan liitteenä Kymenlaakson hyvinvointialuestrategia 

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan pöytäkirja 24.8.2022, Kumppanuustalo Hilma
Kokouksesta tiivistelmä

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan pöytäkirja 27.4.2022, Porukkatalo

Pöytäkirja 17.2.2022