Ikääntyneiden parissa toimivat järjestöt Kymenlaaksossa

Verkoston yhteyshenkilö: Tarja Levonen, tarja.levonen@kouvolanseudunmuisti.fi, 0405239697

Kenelle Ikääntyneiden parissa toimivat järjestöt ovat?

 • Yli 65-vuotiaille ja/tai eläkeläisille
 • Omaisille ja läheisille

Toiminnan sisältö

Mitä toimintaa

Vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä ammattilaisten järjestämää toimintaa hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

 • Ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa
 • Asiantuntijatoimintaa
 • Asiointiapua
 • Keskusteluapua ja -tukea.
 • Koulutuksia ja luentoja ammattilaisille ja kohderyhmille
 • Kriisiauttamista
 • Ohjausta, neuvontaa ja valmennusta elämän erilaisiin tilanteisiin (yksilö- tai ryhmä).
 • Virkistystä, retkiä, vierailuja ja kerhotoimintaa
 • Ystävä-, avustaja- ja tukihenkilötoimintaa

Resurssit

 • Toimintaa toteuttavat ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä vertaisohjaajat.
 • Rahoitus julkisen sektorin avustamana ja/tai Veikkauksen tuotoilla, toimintaa voidaan järjestää myös ostopalveluina tai asiakasmaksuilla.

Toiminta ja hyödyt

Toiminnan kuvaus

 • Yhdistykset järjestävät toimintaa vapaaehtoistoimintana ja ammattilaisten toteuttamana.
 • Vapaaehtois- ja vertaistoiminta on ammatillisesti suunniteltua ja ohjattua.

Toiminnan hyödyt

 • Toimintaan osallistuminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteen kuuluvuutta, sekä lisää hyvinvointia ja edistää terveyttä. Toiminta tukee itsenäistä selviytymistä arjessa ja lievittää yksinäisyyttä.

Arviointi ja laatu

 • Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään asiakaspalautteiden, järjestöjen omien laatukriteerien sekä toimintaa koskevien lakien perusteella.