Ajankohtaista

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnalle logo

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan näkyvyyttä ja tunnettuutta lisätään logon ja esitteen avulla. Logo on jo valmistunut. Logosta on vaihtoehtona musta ja valkoinen. Logosta löytyy pyöreä- ja vaakamalli.

Lisätietoa järjestöjen neuvottelukunnasta


Syyskokous

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n syyskokous vietetään Lappeenrannassa Kuutinkulmassa. Kokoukseen voi osallistua myös Teams-etäyhteydellä.  
Syyskokouksen aluksi kuullaan ajankohtaiskatsaukset. Järjestöjen sote-muutostuesta kertoo tutkija Janne Haikari ja toimitusjohtaja Marjukka Heikkilä valottaa Sosiaalialan osaamiskeskusten näkymiä sote-uudistuksessa.

Syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.

Yhdistykseen liittyi uusi yhteisöjäsen

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry vastaa alueellisena vastuutahona kansallisen sote-muutostukikokonaisuuden toiminnasta mm. Kymenlaakson alueella. Sote-muutostuessa tehdään merkittävää työtä sote-järjestöjen kiinnittämiseksi hyvinvointialueelle sekä järjestöjen aseman vahvistamiseksi muuttuvissa rakenteissa sekä tuotetaan niin alueellisesti kuin kansallisesti tärkeää tietoa järjestöille muutoksen näkökulmasta. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry haluaa olla mukana tässä tärkeässä työssä ja osaltaan tukea yhteisöjäsenenä Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n toimintaa järjestöjen asiantuntijaäänenä.

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys on lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä.Edistämme lapsen edun ensisijaisuutta ja tuemme aikuisia vastuulliseen vanhemmuuteen ja ennaltaehkäisemme lasten laiminlyöntiä sekä lähisuhde- ja perheväkivaltaa. Työmme pohjautuu kansalaistoimintaan, ammatilliseen asiantuntijuuteen ja vertaistukeen.

Lisätietoja yhdistyksen sekä toiminnasta https://ensijaturvakotienliitto.fi/kymenlaaksonensijaturvakoti/

Facebook

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry on Facebookissa. Ota seurantaan Facebook-sivumme.

Tiedotamme Facebook-sivuilla yhdistyksen ja Järjestöjen sote-muutostuen ajankohtaisista asioista. 

 Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan kokous pidettiin 24.8.2022 kumppanuustalo Hilmassa (Hamina).

Tiivistelmä kokouksessa käsitellyistä asioista:

  • kokouksessa keskusteltiin syksyn aluevaltuutettujen perehdytystilaisuuden sisällöstä ja toteutuksesta ja todettiin, että tärkeää olisi saada järjestöverkostojen vastuuhenkilöt esittelemään oman verkostonsa toimintaa tilaisuuden yhteydessä (ajankohta varmentuu alkusyksystä).

Perehdytyksen keskeinen tavoite on lisätä aluevaltuutettujen sekä hyte- että palvelulautakunnan jäsenten tietoisuutta neuvottelukunnan toiminnasta ja ennen kaikkea maakunnan järjestötoiminnan sisällöstä ja merkityksellisyydestä

  • kokouksessa esiteltiin keväällä 2022 lausuntokierrokselle tullut hyvinvointialueen strategialuonnos sekä neuvottelukunnan nimissä Kymsotelle annettu lausunto (5/2022)
  • kokouksessa esiteltiin sote -muutostuki hankkeen ajankohtaistilanne sekä Lähellä.fi -uudistuksen etenemisen tilannekuva
  • yhteisesti todettiin, että syksyn 2022 neuvottelukunnan toiminnassa tulee korostua neuvottelu-kunnan ja maakunnan järjestötoiminnan näkyväksi tekeminen eri toimijoille
  • päätettiin toteuttaa Google Forms-kysely neuvottelukunnan ja järjestöverkostojen jäsenille. Kyselyn teemat ovat yhteistyö, edunvalvonta sekä keväällä 2023 järjestöfoorumin sisältö, teema ja ajankohta. Vastausten pohjalta työstetään neuvottelukunnan 2023 toimintasuunnitelma 23.11.2022 kokouksessa
  • sovittiin, että maakunnallisen järjestöstrategian laadinnan aikataulu ja toteutustapa valmistellaan ensi vuoden aikana
  • neuvottelukunnan seuraava kokous pidetään 23.11.2022 klo 13 alkaen kumppanuustalo Viikarissa (Kotka)

Katja Valkeinen, puheenjohtaja

Arja Kumpu, Kykasote asiantuntijajäsen