Ajankohtaista


Yhes enemmän! Järjestöagentit maakuntien toimintaa kehittämässä hanke on käynnistynyt. Hankeaika on 1.9.2017 - 31.12.2020.

Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta www.soteagentit.fi

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelma

STM on käynnistänyt kolme Suomi 100 -avustusohjelmaa vuosille 2017-2020. Ohjelmilla vähennetään eriarvoisuutta, parannetaan työikäisten toimintakykyä ja kehitetään järjestötoimintaa.

Näistä Järjestö 2.0 -ohjelma koostuu 17 maakunnallisesta hankkeesta, joissa organisoidaan sote- ja maakuntamallia tukevat rakenteet myös suomalaiseen järjestötoimintaan sekä 7:stä digitalisaatiota tukevasta hankkeesta, joissa kehitetään kansalaisten digivalmiuksia. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelmaa koordinoi SOSTE.

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry hallinnoi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan "Yhes enemmän! Järjestöagentit maakuntien toimintaa kehittämässä" -osahanketta, jonka tarkoituksena on nostaa maakunnissa toimivien yhdistysten ja järjestöjen ääni esiin. Maakunnissa eletään vahvaa muutoksen aikaa, jonka vuoksi järjestöjen roolin kirkastaminen ja yhteistyön vahvistamisen tarve on ilmeinen.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sote- ja maakuntauudistuksessa vahvistamalla sote-järjestöjen muutosvalmiuksia ja yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Samalla vahvistetaan kuntien ja järjestöjen työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Näin aktivoidaan kansalaisia ja tehdään järjestötyötä näkyväksi sekä rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintatapoja.

Hankkeen toiminnan kohderyhmänä on Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan paikalliset ja alueelliset sosiaali- ja terveysalan yhdistykset jäsenineen, hyvinvoinnin ha terveyden edistämistyössä mukana olevat yhdistykset, maakuntien asukkaat sekä maakuntien päättäjät ja kunnat.