Ajankohtaista


Järjestö 2.0 -hankekokonaisuus ja maakunnallinen osahanke "Yhes enemmän! Agentit maakuntien toimintaa kehittämässä" on tullut päätökseen. Hankeaika oli 09/2017-12/2020.
Hanketta hallinnoi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry.

Hankeaika on ollut monivaiheinen. Hankkeen käynnistyttyä syksyllä 2017 alkuvuoteen 2019 valmisteltiin sote- ja maakuntauudistusta.
Huhtikuussa 2019 askelmerkit piti asetella uudelleen ja suunnata tavoitteet kohti nykyisen hallituksen sote-ratkaisua. Sillä tiellä olemme edelleen ja järjestöjen kiinnittyminen tulevaisuuden sote-keskuksiin, ja kuntien rakenteisiin on alueillamme vahvasti käynnissä. Tämä vaatii edelleen läsnäoloa ja tukea. Järjestö 2.0 -ohjelmakauden jälkeinen toimintakokonaisuus, uusi valtakunnallinen sote-muutostuki hankekokonaisuus sai STEA:n rahoituksen vuosille 2021-22. Sote-muutostuki hankekokonaisuuden tavoitteena on tukea järjestöjä sotemuutoksessa. Tätä toteutetaan valtakunnallisten ja maakunnallisten järjestöjen sekä paikallisyhteisöjen yhteistyössä.
Hankekokonaisuus on Soste ry:n ja maakuntien verkostojärjestöjen yhteishanke. Maakuntien verkostojärjestöjä koordinoi Pohjois-Karjalan sosiaaliturva ry. Hankekokonaisuus jakautuu useamman maakunnan yhteistoiminta-alueisiin, joka tarkoittaa meillä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntia. Alueellisena vastuutahona toimii Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry.
Lisätietoja: https://www.verkostojarjestot.fi/ sekä https://www.soste.fi/tag/sote-muutostuki/


Jokainen maakunta tarvitsee omat, vahvat rakenteet järjestöyhteistyölle - niin järjestöjen keskinäiselle kuin julkisen sektorin kanssa. Kymenlaakson osalta tiedotamme jatkotyöstä virallisesti tammikuussa 2021.
Etelä-Karjalassa järjestöjen kumppanuuspöytä jatkaa toimintaansa EKY ry:n johdolla järjestöyhteistyötä koordinoiden.
Kymenlaakson järjestöverkosto kokoontuu 26.1.21 klo 10-12 Teams-yhteydellä keskustelemaan maakunnan järjestöjen tilanteesta suhteessa soteen, kuntayhteistyöhön ja järjestöjen neuvottelukunnan perustamiseen.
Jos et ole saanut kutsua kokoukseen, laitathan viestiä minulle, niin välitän kokouslinkin.

On siis aika kiittää: te, yhteistyötahomme, olette olleet keskeisessä roolissa siinä, että maakuntiimme on saatu hyvä maaperä järjestöjen kiinnittymiselle julkiseen sektoriin sekä siinä, että järjestöjen keskinäinen yhteistyö on vahvistunut. Tahtotila yhteiselle tekemiselle on ollut vahva ja järjestöt toimijoina on tunnistettu tärkeänä täydentävän kumppanuuden näkökulmasta. Tämä on mahdollistunut aktiivisilla keskusteluilla, verkostoitumisella ja asiantuntijuuden jakamisella, joiden pohjalla luottamus on ollut keskeinen rakennuspalikka.

Kiitos kaikki yhteistyökumppanimme ja hankkeessa mukana olleet!

Yhes enemmän - myös tulevaisuudessa 😊