Ajankohtaista
Ilotulitusraketit tummalla taivaalla.
Ilotulitusraketit tummalla taivaalla.


Avoin keskustelutilaisuus 

Tervetuloa avoimeen keskustelutilaisuuteen!
to 1.6.2023 klo 15.00-16.30, 
Salpausselänkatu 40 A, SOCOM, Kouvola.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenet, yhteistyökumppanit, mahdolliset uudet jäsenet ja muuten vain asiasta kiinnostuneet.

Kuullaan Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva yhdistyksestä ja yhteistyöstä, tutustutaan Socomin toimintaan ja käydään keskustelua järjestöyhteistyön tulevaisuudesta.

Ilmoittautuminen heidi.uitto@kykasote.fi

Terveiset Järjestöjen sote-muutostuesta

Sote-muutostuen, Sosten ja vastuujärjestöjen aluekierroksilla tavataan hyvinvointialueen virkamies-johtoa ja päättäjiä. Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan vierailut toteutuvat huhtikuussa. 
Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä on hyvinvointialueen järjestöavustuksiin luotu uudet käytännöt. Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä on järjestöyhteistyö kirjattu strategiaan ja palvelustrategissa. Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä on nimetty työntekijät järjestöyhteis-työhön. Alueille on työstetty järjestöyhteistyön toiminta-ympäristökuvaukset. 
Hankejohtaja Anita Hahl-Weckstömin blogi

Kymenlaakson Järjestöjen eduskuntavaalipaneli

Järjestöjen toteuttama vaalipaneeli toteutuu Kouvolan porukkatalolla to 23.2. klo 17:00, kahvitus alkaen klo 16.30. 

Tilaisuutta pääsee seuraamaan Teams-etäyhteydellä Haminassa Kumppanuustalo Hilmassa, Kotkassa Kumppanuustalo Viikarissa tai vaikka kotisohvalta käsin.

Linkki löytyy Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan FB-sivuille: https://www.facebook.com/Kymenlaakson-J%C3%A4rjest%C3%B6jen-neuvottelukunta-103920745643117 

Arja Kumpu esittelee tilaisuudessa Kymenlaakson järjestöyhteistyön rakennetta ja yhteistoimintaa. Tilaisuuden juontaa Veli-Matti Karen.


Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveys ry kutsuu mukaan toimintaan

Yhdistykset ja järjestöt ovat ketteriä monitoimijaisia kehittäjiä. Yhdessä tehden saadaan enemmän aikaiseksi.

Yhdistys- ja järjestötoiminta  mahdollistaa mielenkiintoisia yhdessä tekemisen paikkoja. Yhteistyö mahdollistaa vaikuttamista ja laajaa näkökulman muodostamista järjestöyhteistyöstä. 

Aktiiviset jäsenet ovat yhdistyksen ja järjestön tärkein voimavara. Yhdistyksessämme on hyviä vaikuttamisen paikkoja. Liity mukaan yhdistykseen!


Mikä on järjestöjen tilanne hyvinvointialueilla?

Järjestöjen sote-muutostuki on julkaissut tilannekuvaraportin, jossa tarkastellaan hyvinvointialueen päätösasiakirjojen ja muiden julkisten asiakirjojen pohjalta järjestöavustusten, järjestöyhteistyön rakenteiden, strategioiden, osallisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilannetta kullakin hyvinvointialueella.

Kaikki hyvinvointialueet Lappia lukuun ottamatta hyväksyivät hyvinvointialuestrategian vuoden 2022 loppuun mennessä. Hyvinvointialuestrategiat antavat perustan järjestöyhteistyölle.

Järjestöavustusmallit on hyväksytty 15 hyvinvointialueella 21:stä ja Helsingissä. 

Järjestöyhteistyön videot

Järjestöjen sote-muutostuki kokonaisuuden tuella on toteutettu videot Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen järjestöyhteistyöstä.

Videoilla järjestöasiantuntija keskustelee alueiden järjestöedustajien kanssa järjestöyhteistyön rakenteesta, toimintaympäristöstä ja yhteistyöstä.

Videoiden avulla halutaan antaa päättäjille, ammattilaisille ja asukkaille tietoa alueiden monipuolisesta järjestöyhteistyöstä. 


Hyvää ja onnellista vuotta 2023

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturvayhdistys kiittää yhteistyökumppaneitaan antoisasta yhteistyöstä vuoden 2022 aikana. Suuri kiitos!

Olemme yhdessä vuoden aikana tiivistäneet monitoimijaista järjestöyhteistyötä ja lisänneet järjestötoiminnan näkyvyyttä sekä tunnettuutta.

Hyvinvointialueiden käynnistyessä järjestötoiminnalla on edelleen tärkeä rooli asukkaiden ja asiakkaiden tukena ja turvana, sekä osallisuuden mahdollistajana.  

Jatketaan yhdessä tekemistä vuoden 2023 aikana!


Hyvää joulua

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturvayhdistys toivottaa luottamushenkilöilleen, jäsenilleen ja yhteistyökumppaneille hyvää ja rauhallista joulua!


Yhdistyksen Facebook-joulukalenteri

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen joulukalenteri ilahduttaa päivittäin uusilla luukuilla yhdistyksen Facebook-sivuilla

Seuraamalla yhdistyksen Facebook-sivuja saat tietoa alueen järjestöyhteistyöstä ja kansallisesta Järjestöjen sote-muutostuki kokonaisuudesta.

Sosiaalisen median tyylin mukaisesti tykkäykset ja postausten jakaminen sekä kommentoinnit ovat tervetulleita.

Kymenlaakson järjestöneuvottelukunnan esite

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnalle on työstetty esite ja julisteet. Materiaalien avulla halutaan lisätä neuvottelukunnan näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä herättää kiinnostusta järjestötoimintaa kohtaan.

Järjestöneuvottelukunnassa
puheenjohtajan toimii Katja Valkeinen
sihteerinä Suvi Saarinen
viestintävastaavana Minna Mänttäri

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry tukee Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan toimintaa ja  järjestöyhteistyön rakentumista ja juurtumista hyvinvointialueen ja kuntien kesken. 

 

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnalle logo

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan näkyvyyttä ja tunnettuutta lisätään logon ja esitteen avulla. Logo on jo valmistunut. Logosta on vaihtoehtona musta ja valkoinen. Logosta löytyy pyöreä- ja vaakamalli.

Lisätietoa järjestöjen neuvottelukunnasta


Syyskokous

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n syyskokous vietetään Lappeenrannassa Kuutinkulmassa. Kokoukseen voi osallistua myös Teams-etäyhteydellä.  
Syyskokouksen aluksi kuullaan ajankohtaiskatsaukset. Järjestöjen sote-muutostuesta kertoo tutkija Janne Haikari ja toimitusjohtaja Marjukka Heikkilä valottaa Sosiaalialan osaamiskeskusten näkymiä sote-uudistuksessa.

Syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.

Yhdistykseen liittyi uusi yhteisöjäsen

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry vastaa alueellisena vastuutahona kansallisen sote-muutostukikokonaisuuden toiminnasta mm. Kymenlaakson alueella. Sote-muutostuessa tehdään merkittävää työtä sote-järjestöjen kiinnittämiseksi hyvinvointialueelle sekä järjestöjen aseman vahvistamiseksi muuttuvissa rakenteissa sekä tuotetaan niin alueellisesti kuin kansallisesti tärkeää tietoa järjestöille muutoksen näkökulmasta. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry haluaa olla mukana tässä tärkeässä työssä ja osaltaan tukea yhteisöjäsenenä Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n toimintaa järjestöjen asiantuntijaäänenä.

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys on lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä.Edistämme lapsen edun ensisijaisuutta ja tuemme aikuisia vastuulliseen vanhemmuuteen ja ennaltaehkäisemme lasten laiminlyöntiä sekä lähisuhde- ja perheväkivaltaa. Työmme pohjautuu kansalaistoimintaan, ammatilliseen asiantuntijuuteen ja vertaistukeen.

Lisätietoja yhdistyksen sekä toiminnasta https://ensijaturvakotienliitto.fi/kymenlaaksonensijaturvakoti/

Facebook

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry on Facebookissa. Ota seurantaan Facebook-sivumme.

Tiedotamme Facebook-sivuilla yhdistyksen ja Järjestöjen sote-muutostuen ajankohtaisista asioista. 

 Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan kokous pidettiin 24.8.2022 kumppanuustalo Hilmassa (Hamina).

Tiivistelmä kokouksessa käsitellyistä asioista:

  • kokouksessa keskusteltiin syksyn aluevaltuutettujen perehdytystilaisuuden sisällöstä ja toteutuksesta ja todettiin, että tärkeää olisi saada järjestöverkostojen vastuuhenkilöt esittelemään oman verkostonsa toimintaa tilaisuuden yhteydessä (ajankohta varmentuu alkusyksystä).

Perehdytyksen keskeinen tavoite on lisätä aluevaltuutettujen sekä hyte- että palvelulautakunnan jäsenten tietoisuutta neuvottelukunnan toiminnasta ja ennen kaikkea maakunnan järjestötoiminnan sisällöstä ja merkityksellisyydestä

  • kokouksessa esiteltiin keväällä 2022 lausuntokierrokselle tullut hyvinvointialueen strategialuonnos sekä neuvottelukunnan nimissä Kymsotelle annettu lausunto (5/2022)
  • kokouksessa esiteltiin sote -muutostuki hankkeen ajankohtaistilanne sekä Lähellä.fi -uudistuksen etenemisen tilannekuva
  • yhteisesti todettiin, että syksyn 2022 neuvottelukunnan toiminnassa tulee korostua neuvottelu-kunnan ja maakunnan järjestötoiminnan näkyväksi tekeminen eri toimijoille
  • päätettiin toteuttaa Google Forms-kysely neuvottelukunnan ja järjestöverkostojen jäsenille. Kyselyn teemat ovat yhteistyö, edunvalvonta sekä keväällä 2023 järjestöfoorumin sisältö, teema ja ajankohta. Vastausten pohjalta työstetään neuvottelukunnan 2023 toimintasuunnitelma 23.11.2022 kokouksessa
  • sovittiin, että maakunnallisen järjestöstrategian laadinnan aikataulu ja toteutustapa valmistellaan ensi vuoden aikana
  • neuvottelukunnan seuraava kokous pidetään 23.11.2022 klo 13 alkaen kumppanuustalo Viikarissa (Kotka)

Katja Valkeinen, puheenjohtaja

Arja Kumpu, Kykasote asiantuntijajäsen