Ajankohtaista


Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry jatkaa toimintaansa Kymenlaaksossa järjestöjä koordinoivana ja yhteen kokoavana tahona.

Kouvolan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän sekä sote-kuntayhtymä Kymsoten kanssa on sovittu järjestöyhteistyön kehittämisestä yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja kuntayhtymän viranhaltijoiden kanssa niin, että Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry vastaa järjestöyhteistyörakenteen kehittämisen kokonaisuudesta järjestöasiantuntijan työpanoksella tulevaisuuden sote-keskuksessa ja mukana olevien kuntien kanssa tehtävän yhteistyön osalta.
Kokonaisuuden rahoitus koostuu vuonna 2021 mukana olevien kuntien ja Kymsoten (sote-keskushanke) avustusperusteisesta yhteistyöstä.
Vuoden 2022 rahoituksesta neuvotellaan osapuolten kesken STEA-hankehaun rahoituspäätöksen selvittyä keväällä 2021.